Svícen 7 ramen MENORA

Židovské sedmiramenné svícny se nazývají Menory. Židovská Menora je svícen který má sedm ramen na 7 svíček. Židovské svícny a předměty:- Menora 7 ramenný svícen- Chanuka 9 ramenný svícen – Židovské předměty – význam a popisMenora (hebrejsky: מנורה) je sedmiramenný svícen a tradiční symbol judaismu. Samotné slovo Menora je odvozeno od slova ner נר, „lampa“ nebo též „světlo“.Existuje několik výkladů symbolického významu menory:

Sedm ramen svícnu odkazuje k sedmi dnům stvoření.
Menora symbolizuje hořící keř, jenž spatřil podle Tóry Mojžíš na hoře Sinaj.

V Tóře jsou v knize Exodus jsou popsané instrukce pro zhotovení menory.