Svícen 9 ramen CHANUKA

Při židovském svátku Chanuka se používá židovský devítiramenný svícen chanuka. Svícen chanuka je vlastně osmiramenný svícen na 8 svící a devátá svíčka deváté rameno se nazývá sluha, šames. Více o svátku Chanuka a chanukovém svícnu naleznete zde: Co je to chanuka?