Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/web/virtuals/60785/virtual/www/domains/starozitnosti.net/wp-content/plugins/woocommerce-product-importer/includes/functions.php on line 284
Reklamační podmínky | Starožitnosti

Reklamační podmínky<

Reklamační podmínky platné pro internetový obchod  www.starozitnosti.net

 

1. Úvodní ustanovení
Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároku ze záruky. Prodávající je internetový obchod  www.starozitnosti.net . Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi Prodávajícím a Kupujícím.

 

2. Záruční podmínky
V případě, že se po převzetí zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno výrobcem jinak, činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

– Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.
– Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
– Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.
– Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
– Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
– Zboží bylo poškozeno živly.

 

3. Záruční list 
U záručního listu není při zaslání zboží vyplněno datum a razítko prodejce. Je to z důvodu, že záruční list může být kompletně vyplněn a potvrzen až na základě převzetí zboží od dopravce. V případě, že byla zásilka převzata a je v pořádku, zašlete záruční list k následnému vyplnění na naši adresu. Vyplněný a potvrzený záruční list Vám bude doručen zpět. K některým výrobkům výrobce záruční list nepřikládá, v tomto případě slouží jako záruční list doklad o zakoupení výrobku – faktura.

 

4. Práva plynoucí ze záruky 
Spotřebitel při uplatnění záruky má:

– jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
– jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,
– jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,
– jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců. Pokud nebude Kupující s přístupem některé servisní opravny spokojen, obrátí se neprodleně na Prodávajícího (nejlépe písemně) a Prodávající sjedná okamžitou nápravu.

 

5. Vyřízení reklamace
Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace Prodávající vydá spotřebiteli písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 

6. Závěrečné ustanovení 
Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.7.2013. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Komentáře

Načítání komentářů
Tyto stránky využívají Cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním Cookies.Zjistit víceOK, rozumím